سفره هفت سین مجلل بخریم + تصویری

بودن یا نبودن ماهی قرمز در سفره هفت سین
خبرگزاری مهر
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران هفت‌سین سفره‌ای است که ایرانیان هنگام نوروز می‌آرایند. این سفره ممکن است روی زمین یا روی میز گذاشته شود اما اجزا اصلی ان در همه خانه ها یک می باشد. اعضای خانواده معمولاً لحظهٔ تحویل سال را در کنار سفرهٔ هفت‌سین می‌گذرانند. بعضی سفره را در مدت سیزده روز نوروز نگه می‌دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌دهند.

در سفرهٔ هفت سین که معمولاً از مجموعهٔ زیر انتخاب می‌شوند: سیر، سیب، سنجد، سرکه، سمنو، سماق، سنبل، سکه، سپند، سوهان، سوسن، سرمه، سنگک، سبزی، سیاهدانه. از این سین‌ها معمولاً به نماد مفاهیمی چون نوزایی، باروری، فراوانی، ثروت، و مانند آنها یاد می‌شود.سبزه از اجزای اصلی سفره شمرده می‌شود و معمولاً از گندم، یونجه، یا عدسِ سبزشده است که ممکن است بر کوزه سبز کنند.

از دیگر اجزای خاص‌تر این سفره می‌توان از سمنو و سنبل نام برد که در مواقع دیگر سال کمتر حضور دارند.

منابع خبر
سفره هفت سین مجلل بخریم + تصویری باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
سفره هفت سین در میادین شهر تهران تابناک - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بودن یا نبودن ماهی قرمز در سفره هفت سین خبرگزاری مهر - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
اهدای جایزه به زیباترین سبزه هفت سین نوروزی در منطقه ۱۹ خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲۴ اسفند ۱۳۹۰