سفر احمدی نژاد به بوشهر(تصویری)

سفر احمدی نژاد به بوشهر(تصویری)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
منابع خبر
سفر احمدی نژاد به بوشهر(تصویری) عصر ایران - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹