سفر به تهران کمکی برای دست یافتن به مدالیته جدید است

آمانو در تلاش برای با توافق با تهران در چارچوب مدالیته جدید
همشهری
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، آمانو شب گذشته هنگام ترک فرودگاه وین به مقصد تهران اظهارداشت: برای سفر یک روزه اش به تهران ، یک جدول زمانی برای گفتگو با مقامات ایرانی طراحی شده است.

منابع خبر
سفر به تهران کمکی برای دست یافتن به مدالیته جدید است باشگاه خبرنگاران - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱