سفر روحانی به پاریس به تاریخ الیزه

جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۴

نهاد ریاست جمهوری فرانسه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرانسوا اولاند در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) نوامبر میزبان رئیس جمهور ایران خواهد بود.

منابع خبر
سفر روحانی به پاریس به تاریخ الیزه جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۴
الیزه تاریخ سفر روحانی به پاریس را اعلام کرد خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۹ آبان ۱۳۹۴