سقف کارگاه خط ۳ مترو نشست کرد

سقف کارگاه خط 3 مترو نشست کرد
تابناک
عصر ایران - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲

سقف کارگاه قسمت شمالی خط ۳ مترو ساعتی پیش نشست کرد.

به گزارش دانا، قسمت نشست کرده در لاین سرعت بزرگراه صیاد شیرازی قرار دارد و در حال حاضر این لاین مسدود و ترافیک در این بزرگراه سنگین است.

خط ۳ مترو در امتداد خیابان ولیعصر به سمت شمال تغییر جهت داده و با عبور از خیابانهای مولوی و قزوین به میدان منیریه می رسد؛ در ادامه با گذر از خیابان های امام خمینی (ره) و جمهوری به ایستگاه تقاطع چهار راه ولیعصر و سپس میدان ولیعصر رسیده و با گذشتن از تقاطع خیابان‌های ولیعصر (عج) و فاطمی وارد خیابان شهید بهشتی خواهد شد.

ادامه خط ۳ در راستای خیابان شهید بهشتی به ایستگاه شهید بهشتی در خط یک و سپس به تقاطع خیابانهای شریعتی و شهید آیت ا... قدوسی خواهد رسید؛ خط ۳ مترو در ادامه به بزرگراه شهید صیاد شیرازی می رسد و در این خط با تغییر جهت به سمت شمال وارد بزرگراه شهید بابایی شده و با گذشتن از میدان نو بنیاد از طریق بزرگراه لشکرک به منطقه ازگل منتهی می شود .

گفتنی است این خط در ایستگاه مولوی با خط ۷ و در میدان ولیعصر با خط ۶ تقاطع دارد

منابع خبر
سقف کارگاه خط ۳ مترو نشست کرد عصر ایران - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
سقف کارگاه خط ۳ مترو نشست کرد تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
سقف کارگاه خط ۳ مترو نشست کرد آفتاب - ۲۶ بهمن ۱۳۹۲