سلفی اسکوچیچ با خانم رییس جمهور

آفتاب - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
منابع خبر
سلفی اسکوچیچ با خانم رئیس جمهور + عکس باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
سلفی اسکوچیچ با خانم رییس جمهور فوتبالی‌ترین - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
اسکوچیچ و خانم رئیس جمهور! تابناک - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
سلفی اسکوچیچ با خانم رییس جمهور آفتاب - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵