سندی که عراقچی تکذیب کرد؛ صالحی و شمخانی تایید کردند/ چرا این سند از افکار عمومی مخفی شد؟

شمخانی و صالحی قائل به وجود سند چهارم در مذاکرات هستند و عراقچی منکر آن است
خدمت
جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

این عباس عراقچی بود که منکر سند چهارم شده بود! در واقع ضمن اینکه در ماجرای پنهانکاری با جواد ظریف شریک بوده، مرتکب یک اقدام نادرست دیگر نیز شده و آن ...

منابع خبر