سنگال سهمیه جام جهانی را کسب کرد

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

تیم ملی فوتبال سنگال با پیروزی در زمین آفریقای جنوبی سهمیه جام جهانی را کسب کرد

منابع خبر
سنگال سهمیه جام جهانی را کسب کرد خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶