سهام ۱۶ نیروگاه بابت مطالبات پیمانکاران خصوصی واگذار می شود

سهام 16 نیروگاه بابت مطالبات پیمانکاران خصوصی واگذار می شود
ایلنا
ایلنا - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

با تصویب دولت، سهام، دارایی و یا طرح های نیمه تمام ۱۶ نیروگاه بابت مطالبات پیمانکاران خصوصی واگذار می‌شود. ایلنا: با تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور، سهام، دارایی و یا طرحهای نیمه تمام ۱۶ نیروگاه بابت پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی و تادیه مطالبات و تعهدات پیمانکاران مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی از جمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق اختصاص می‌یابد. به گزارش ایلنا، با تصمیم نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع بند (۳۳) و جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سهام، دارایی و یا طرح های نیمه تمام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج، نیروگاه پرند، نیروگاه چابهار، نیروگاه ارومیه، نیروگاه سبلان، نیروگاه شهید کاوه (قائن)، نیروگاه زاگرس، نیروگاه سلطانیه، نیروگاه سمنان، نیروگاه شریعتی، نیروگاه یزد، نیروگاه شهید زنبق یزد، نیروگاه صوفیان، نیروگاه هسا، نیروگاه کنگان و نیروگاه زرند، بابت پرداخت بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی و تادیه مطالبات و تعهدات پیمانکاران مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی از جمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق، اختصاص می‌یابد. بر این اساس، فروش سهام، دارایی‌ها و اموال از جمله طرح های نیمه تمام، براساس روش و قیمتی خواهد بود که به تصویب هیئت واگذاری می رسد. بدیهی است سهام ترجیهی (در صورت تعلق گرفتن) از مجموع سهام قابل واگذاری کسر خواهد شد.

"با تصویب دولت، سهام، دارایی و یا طرح های نیمه تمام ۱۶ نیروگاه بابت مطالبات پیمانکاران خصوصی واگذار می‌شود"همچنین پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، مشاوران و یا فروشندگان برق بخش خصوصی (حسب مورد) می‌توانند درخواست خود را مبنی بر دریافت دارایی یا سهام در مقابل مطالبات خود به صورت کتبی به وزارت نیرو اعلام کنند. در صورت توافق طلبکاران و اعلام کتبی این موضوع که توسط وزیر نیرو به سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد، چنانچه سهام و دارایی درخواستی از فهرست یاد شده، پس از عرضه توسط سازمان خصوصی سازی، متقاضی نداشته باشد، سازمان خصوصی سازی مکلف است مستقیما نسبت به انتقال مالکیت سهام یا اموال مذکور بابت تسویه مطالبات، ‌با قیمت و شرایطی که به تصویب هیئت واگذاری رسیده است، اقدام کند. در این حالت، کلیه هزینه‌های واگذاری به عهده انتقال گیرنده است که بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌کند. بر اساس مصوبه دولت، واگذاری اموال، دارایی‌ها و سهام موضوع فهرست مذکور، به شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی از جمله طرح های افزایش راندمان و کاهش تلفات، با رعایت مفاد بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مجاز است. همچنین اموال و سهام مازاد بر سقف ریالی تعیین شده (پس از احتساب ارزش قطعی آن بخش از سهام و دارایی‌های فهرست مذکور که به فروش رفته و یا براساس توافق طرفین تهاتر می‌ شود)، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تایید نماینده ویژه رئیس جمهور، از شمول این تصمیم نامه خارج می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. پایان پیام

منابع خبر