سهم بار اولی‌ها از نذر خون

فردا - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، به تشریح گزارش نذرخون عزاداران حسینی در تاسوعا و عاشورا پرداخت

منابع خبر
سهم بار اولی‌ها از نذر خون فردا - ۱۴ مهر ۱۳۹۶