سه وزیر پیشنهادی روحانی رای نیاوردند

سه نفری که رأی اعتماد نگرفتند (عکس)
عصر ایران
بی بی سی فارسی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۲

حالا آقای روحانی باید برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و ورزش وزرای جدیدی به مجلس پیشنهاد کند. قبل از رای گیری آقای روحانی پشت میکروفن رفت و از وزرای پیشنهادی اش دفاع کرد

منابع خبر
سه وزیر پیشنهادی روحانی رای نیاوردند بی بی سی فارسی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
سه نفری که رأی اعتماد نگرفتند (عکس) عصر ایران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۲