سوگندنامه معلمی تصویب و رونمایی شد

سوگندنامه معلمی قرائت شد
تابناک
جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۲

وزیر آموزش و پرورش، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و اعضای این شورا پس از تصویب سوگندنامه معلمی، آن را قرائت کردند.

منابع خبر
سوگندنامه معلمی تصویب و رونمایی شد جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۲
سوگندنامه معلمی قرائت شد+متن سوگندنامه خبرگزاری فارس - ۵ اسفند ۱۳۹۲
متن سوگندنامه معلمی فردا - ۵ اسفند ۱۳۹۲
سوگندنامه معلمی قرائت شد تابناک - ۵ اسفند ۱۳۹۲