سپاهیان اسلام در روز قدس برابر چشمان حیرت زده‌ مستکبران جهان رژه می روند

بركات روز جهاني قدس روز به روز در جهان اسلام هويداتر مي شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۳ شهریور ۱۳۹۰

حسن قهرمانی مطلق در گفتگ با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز قدس فقط روز حمایت از مردم فلسطین نیست، گفت: این روز، روز حمایت از تمامی مستضعفان مظلوم و ستمدیده در مقابل تمامی کفر و استکبار است. قهرمانی مطلق با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس برگرفته از عمق اندیشه و نگاه منحصر به فرد حضرت امام خمینی (ره) در شناخت حساس‌ترین و محوری‌ترین مسائل جهان اسلام است، گفت: این حرکت مسیر مبارزه‌ بی‌امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت. وی با اشاره به اینکه معمار کبیر انقلاب حتی قبل از اعلام روز جهانی قدس در سال ۵۸، در مهر ماه سال ۱۳۵۷ اسرائیل را غده سرطانی معرفی کردند، گفت: روز قدس، روز نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام در مقابل نمادهای کفر و استکبار دوران معاصر است. فرماندار همدان تاکید کرد: این روز، روز برائت از استکبار و اعلام نفرت عمومی ملل مسلمان و همه آزادگان جهان از رژیم تروریست و اشغالگر قدس و حامی آن، شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار است . قهرمانی مطلق اظهار داشت: در این روز مسلمانان تمام قد در مقابل جبهه کفر قیام می کنند و وحدت و انسجام خود را به نمایش می گذارد.

منابع خبر
برکات روز جهانی قدس روز به روز در جهان اسلام هویداتر می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ شهریور ۱۳۹۰