سکونت یک‌سوم اتباع افغان کشور درتهران

جهان نیوز - ۸ شهریور ۱۳۹۳

رئیس کانون کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی گفت: یک سوم اتباع افغانی در کشور ما در تهران ساکن هستند و اخیراً ۳۱۵ هزار کارت موقت کار بین این افراد توزیع شده است.

منابع خبر
سکونت یک سوم اتباع افغان کشور در تهران عصر ایران - ۸ شهریور ۱۳۹۳