سیارکی به بزرگی نصف یک زمین فوتبال طی ساعات آینده از نزدیکی زمین عبور می کند

اگر سیارکی با زمین برخورد کند؟
کنجکاو
رادیو فردا - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

خُرده سیارکی به بزرگی نصف یک زمین فوتبال با قطر ۵۰ متر طی ساعات آینده امروز (جمعه) از نزدیکی زمین عبور می کند. به گزارش رویترز به نقل از دانشمندان ناسا این نزدیکترین فاصله ای ست که تا کنون یک سیارک به این وسعت از کنار زمین عبور می کند. بنا بر اعلام ناسا این سیارک که با عنوان «۲۰۱۲ دی اِی ۱۴» نامگذاری شده، ساعت ۲۰:۴۲ به وقت اروپای مرکزی با سرعت ۱۳ کیلومتر در ثانیه از فاصله ۲۷ هزار و هفتصد کیلومتری سطح زمین، فراز اقیانوس هند و جزیره سوماترا عبور می کند. دانشمندان می گویند احتمال برخورد این سیاره با زمین به هیچ وجه وجود ندارد. بهترین مکان ها برای مشاهده سیارک «۲۰۱۲ دی اِی ۱۴» در اروپای شرقی، استرالیا و آسیاست.

منابع خبر
اگر سیارکی با زمین برخورد کند؟ جهان نیوز - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
اگر سیارکی با زمین برخورد کند؟... کنجکاو - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
اگر سیارکی با زمین برخورد کند؟ تابناک - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱