سیب‌زمینی رکورددار گرانی شد

جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲

بررسی تغییر قیمت ۴۳ کالای اساسی طی یک سال گذشته تا ۲۴ خرداد امسال نشان می دهد که سیب زمینی با ثبت افزایش ۲۴۳.۵ درصدی رکورد دار میدان گرانی‌هاست.

منابع خبر
سیب‌زمینی رکورددار گرانی شد جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲
سیب‌زمینی رکورددار گرانی شد عصر ایران - ۷ تیر ۱۳۹۲
سیب‌زمینی رکورددار گرانی شد تابناک - ۷ تیر ۱۳۹۲