سیل در افغانستان جان ۸۰ تن را گرفت

جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

سازمان ملل اعلام کرد در هفته اخیر جاری شدن سیل در افغانستان ۸۰ قربانی گرفته است

منابع خبر
سیل در افغانستان جان ۸۰ تن را گرفت جهان نیوز - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸