شائول موفاز رئیس جدید حزب کادیما شد

شائول موفاز به رهبری حزب کادیما رسید
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۹ فروردین ۱۳۹۱

شائول موفاز، وزیر دفاع سابق اسرائیل توانست زیپی لوینی، رقیب خود را شکست دهد. این نظامی ایرانی‌الاصل نماینده گرایشات محافظه‌کار درون حزب کادیما به شمار می‌رود و مواضع سختی نسبت به ایران دارد

منابع خبر
شائول موفاز رئیس جدید حزب کادیما شد صدای آلمان - ۹ فروردین ۱۳۹۱
شائول موفاز رهبر حزب کادیما شد خبرگزاری مهر - ۹ فروردین ۱۳۹۱
شائول موفاز به رهبری حزب کادیما رسید بی بی سی فارسی - ۹ فروردین ۱۳۹۱