شاسی بلند لوکس ولوو در تهران (عکس)

عصر ایران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶پول‌نیوز

- ولوو XC90 یکی از ایمن ترین شاسی بلند های جهان و گرون ترین شاسی بلند های ایران است.

منابع خبر
شاسی بلند لوکس ولوو در تهران (عکس) عصر ایران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶