شانس مدال برنز برای شمشیرباز شایسته ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا - «مجتبی عابدینی» شمشیرباز شایسته ایران با وجود شکست ۱۵ بر ۱۴ در مرحله نیمه نهایی بازی های ۲۰۱۶ المپیک، به دیدار رده بندی رسید تا شانس کسب مدال برنز را داشته باشد.

منابع خبر
شانس مدال برنز برای شمشیرباز شایسته ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵