شایعه گم شدن مجری معروف تلویزیونی !

جهان نیوز - ۲۸ مهر ۱۳۸۸

جالب نیوز ، به نقل از سایت البرز مدعی شد : حیدری که یکی از سرشناس ترین مجریان حال حاضر صداوسیما است و تقریبا" هر شب مردم چهره او را از طریق دوربین های تلویزیونی می دیدند نزدیک به ده روز است که سر برنامه های خود حاضر نمی شود. این سایت افزود:موضوع غیبت این مجری سرشناس می باشد زمانی که قرار بود وی ۱۹ مهرماه سال جاری بعنوان یکی ازکارشناسان بصورت زنده درنشست رئیس جمهور حاضرشود آغازمیشود ولی وی دراین برنامه بدلایلی که هنوز علت آن مشخص نیست حاضر نمی شود. به گزارش خبرآنلاین برخلاف خبر سایت البرز گفتنی است حیدری همزمان با برنامه رئیس جمهور که از شبکه یک پخش شد در شبکه دو برنامه معمول خود را داشت

منابع خبر
شایعه گم شدن مجری معروف تلویزیونی ! جهان نیوز - ۲۸ مهر ۱۳۸۸
شایعه گم شدن مجری معروف تلویزیونی جهان نیوز - ۲۸ مهر ۱۳۸۸