شبکه اسرائیلی: اوباما از ورای توافق با ایران به دنبال نجات خویش است

در واقع حُسن پیکتی در‌آن است که ورای طبقهٔ خودش به فکر «فقرا» است. گرچه او یک حامی سوسیال دمکرات سرمایه داری است، به طُرق مختلف منتقدِ آنچیزی است که «سرمایه داری موروثی جهانی شدهٔ قرنِ بیست و یکم» می خواند و خواهانِ مقرراتی رادیکال برای ادارهٔ آن است. با دانستن اینکه او اقتصاددانی نئوکلاسیک است، این کمتر از یک جدایی انقلابی از سیستم نیست
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۲۶ آبان ۱۳۹۳

اوباما به خوبی به امتیازات توافق با ایران آگاه است و از نظر وی تهران می‌تواند در بسیاری از پرونده‌ها در خاورمیانه به واشنگتن کمک کند

منابع خبر