شبیه‌سازی موش از یک قطره خون!

شبیه‌سازی موش از یک قطره خون!
فردا
فردا - ۷ تیر ۱۳۹۲

ایسنا:سلولهای خون از دم یک موش اهداکننده جمع‌آوری شده و برای ساخت یک موش همتاسازی شده مونث مورد استفاده قرار گرفت که قادر به تولیدمثل بوده و از طول عمر معمولی برخوردار است.

دانشمندان ژاپنی پیش از این با استفاده از سلولهایی از منابع مختلف مانند سلولهای سفید خون درون کبد و غدد لنفاوی توانسته بودند موشها را شبیه‌سازی کنند.

تفاوت این کار با آن نمونه‌ها در این است که سلولهای خون در گردش از دم یک موش دیگر گرفته شده‌اند.

محققان ژاپنی می‌خواستند یک منبع مستقیم سلول اهدایی را برای همتاسازی موشها در آزمایشگاه پیدا کنند. آنها پس از استخراج خون و جداسازی سلولهای سفید خونی از هسته آنها برای همتاسازی استفاده کردند.

"ایسنا:سلولهای خون از دم یک موش اهداکننده جمع‌آوری شده و برای ساخت یک موش همتاسازی شده مونث مورد استفاده قرار گرفت که قادر به تولیدمثل بوده و از طول عمر معمولی برخوردار است"این فرآیند در تولید گوسفند دالی نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.

این روش موسوم به انتقال هسته سلول جسمی شامل انتقال هسته‌های سلولهای اهدایی به یک سلول تخمک بوده که دی‌ان‌ای هسته‌ای آن حذف شده است.

این تخمک به یک جنین مرحله ابتدایی تبدیل شده که همتای اهداکننده با همان ژنها است.

سلولهای بنیادی بدست آمده از جنین حالت شبه جنینی داشته و قابلیت بلوغ به شکل هر نوع بافت در بدن از مغز گرفته تا استخوان را دارند.

نتایج این پژوهش که در مجله Biology of Reproduction منتشر شده، نشان‌دهنده همتاسازی یک موش از هسته سلولهای خون پیرامونی برای اولین بار توسط این دانشمندان است.علاوه بر آن، از این سلولها می‌توان برای همتاسازی فوری پس از جمع‌آوری آنها استفاده کرد و نیازی به از بین بردن حیوان اهداکننده نیست.

منابع خبر
شبیه‌سازی موش از یک قطره خون! جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲