شرایط پیش‌فروش مسکن مهر در تهران

جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۰

واحدهای مسکن مهر در برخی شهرهای جدید استان تهران پیش فروش می‌شوند و اولویت با متقاضیانی است که آورده آنها آماده باشد.

به گزارش ایسنا ایرج رهبر- رییس کانون سراسری انبوه‌سازان - اظهار کرد: بنا به قانون پیش‌فروش که تصویب شده، دولت فروشنده است و باید بین متقاضی و سازنده قراردادی امضا شود.

رهبر قیمت این واحد‌ها را متری ۳۰۰ هزار تومان بدون انشعابات برق، گاز، آب و تلفن همچنین آسانسور و کابینت اعلام و تصریح کرد: دولت وظیفه رساندن تاسیسات زیربنایی را تا پای بلوک دارد اما هزینه انشعابات را متقاضی باید پرداخت کند بنابراین باتوجه به امکانات، نرخ این واحد‌ها از متری ۳۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود.

وی زمان تحویل این واحدها را از دو ماه تا یک‌سال و وابسته به مرحله فعلی ساخت اعلام و خاطرنشان کرد: در ابتدای این طرح ثبت‌نام متقاضیان برعهده وزارت تعاون بود اما به‌تدریج این روش تغییر کرد و هنوز ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر به پایان نرسیده است.

رهبر در پاسخ به این سوال که چه میزان متقاضی برای واحدهای مسکن مهر شهری وجود دارد؟ تصریح کرد: کلیه این واحد‌ها متقاضی دارند اما متقاضیانی که آورده آنها آماده باشد در اولویت تحویل واحد‌های مسکن مهر قرار می‌گیرند.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه با بیان این‌که طی ۱۰ سال آینده پانزده میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، گفت: سالانه حدود ۸۰۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد و این به معنای نیاز شدید کشور به مسکن است

منابع خبر
شرایط پیش‌فروش مسکن مهر در تهران جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۰