شرکت ماشین سازی تبریز خصوصی شد

ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

سهام شرکت ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز به همراه املاک واقع در ایل گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد

منابع خبر
شرکت ماشین سازی تبریز خصوصی شد فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷