شرکت نفت:تمام اموال زنجانی در داخل کشور،به یک ششم بدهی او نمی رسد

جهان نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

در طول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه مشخص شد که او و همدستانش بخش عمده‌ای از اموالی را که باید به شرکت نفت و بیت‌المال برمی‌گرداندند به خارج از کشور برده و صرف سرمایه‌گذاری عمده خود کرده یا در اختیار امنای خود در دیگر کشور‌ها از جمله در ترکیه قرار دادند.

منابع خبر
اموال بابک زنجانی در داخل کشور چقدر است؟ عصر ایران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵