شریعتمداری: تحریم‌ بر سفره ها اثر گذاشت

تابناک - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاثیر فشار تحریم‌ها گفت: اقدامات وحشیانه دشمن، بیش از آنکه حکومت و دولت را تحت تاثیر قرار دهد، تاثیر خود را بر سفره خانوارهای ایرانی گذاشته و خواهد گذاشت

منابع خبر