شعار امسال راهیان نور بصیرت رویش پایه گذاری گردیده است.

ایلنا - ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

شعار امسال راهیان نور بر مبنای فرمایشات رهبر معظم تحت عنوان بصیرت رویش پایه گذاری گردیده است. ایلنا: در حاشیه سفر رئیس جمهور به استان بوشهر نماینده وی‍‍ژه دولت در راهیان نور ضمن محکوم شمردن فتنه گران و اعلام انزجار از حامیان آشوب گران گفت:برهمین اثناء محتوای شعار امسال راهیان نور بر مبنای فرمایشات رهبر معظم تحت عنوان بصیرت رویش پایه گذاری گردیده است. به گزارش ایلنا،سید جمال علی الحسینی ضمن تشریح ابعاد فرهنگی راهیان نور از پذیرفته شدن استان بوشهر به عنوان ششمین استان میزبان راهیان نور خبر داد و افزود: سرلوحه فعالیت های امسال راهیان نور اجرای منویات مقام معظم رهبری در تبیین و برنامه ریزی سال جاری، پرداختن به اولویت های سیاسی و فرهنگی در راستای نهادینه شدن اعتلای فرهنگ دفاع مقدس ،ایجاد فضاهای مجازی همراه با شناسایی ظرفیت های جدید و متناسب با قابلیت های مناطق عملیاتی جهت بهره وری و تاثیر گذاری هر چه بیشتر در مقابله با جنگ نرم و در نهایت ،افزایش محتوی و ارتقاءکیفیت خدمات فرهنگی و معنوی ارائه شده برای زائران گرامی راهیان نور را از جمله سیاست گذاری های اخیر عنوان نمود.پایان پیام

منابع خبر