شعار علیه هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی امروز

شعار علیه هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی امروز
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

تعدادی از راهپیمایان با مشاهده هاشمی رفسنجانی در مراسم ۲۲ بهمن شعارهایی علیه وی سر دادند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از مهر ، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرد با واکنش تعدادی از راهپیمایان مواجه شد.

هاشمی رفسنجانی که از خیابان قریب تقاطع آزادی وارد مراسم شد تا خیابان اسکندری همراه با راهپیمایان بود و از آنجا جمع راهپیمایان را ترک کرد.

تعدادی از مردمی که هاشمی رفسنجانی را در جمع خود حاضر می دیدند شعارهایی علیه وی سر دادند.

اکنون گمانه زنی ها از احتمال برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت می کند.

منابع خبر
شعار علیه هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی امروز خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۲ بهمن ۱۳۹۰