شفر ۲ بازیکن استقلال را کنار گذاشت

خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آبان ۱۳۹۷
منابع خبر
شفر ۲ بازیکن استقلال را کنار گذاشت خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آبان ۱۳۹۷