شناسنامه افراد بالای پانزده سال از اواخر امسال تغییر می کند.

شناسنامه ها تغییر می کند
واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر - ۲ مهر ۱۳۸۸

شناسنامه افراد بالای پانزده سال از اواخر امسال تغییر می کند.   به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور با اعلام اینکه هم اکنون شناسنامه نوزادان در قالب جدید صادر می شود ، گفت : پس از راه اندازی امکانات لازم در مراکز صدور شناسنامه در سراسر کشور از اواخر امسال کار صدور شناسنامه در قالب جدید برای افراد دارای پانزده سال بیشتر نیز آغاز می شود. سعید عبودی ، افزود: کار صدور کارتهای شناسایی ملی هوشمند نیز پس از تأمین نیازمندی های حقوقی و اعتباری از سال آینده آغاز می شود. معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور مکانیزه کردن فعالیت های ثبت احوال، صدور کارتهای شناسایی الکترونیکی، ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی و مکانیزه کردن صدور شناسنامه های افراد بالای پانزده سال را از مهمترین اقدام ثبت احوال در برنامه پنجم توسعه اعلام کرد.  .

منابع خبر
شناسنامه ها تغییر می کند عصر ایران - ۲ مهر ۱۳۸۸
شناسنامه ها تغییر می کند فردا - ۲ مهر ۱۳۸۸
شناسنامه ها تغییر می کند عصر ایران - ۲ مهر ۱۳۸۸
شناسنامه ها تغییر می کند تابناک - ۲ مهر ۱۳۸۸
شناسنامه ها تغییر می کند واحد مرکزی خبر - ۲ مهر ۱۳۸۸
شناسنامه ها تغییر می کند واحد مرکزی خبر - ۲ مهر ۱۳۸۸