شهردار تهران: با تفکیک جنسیتی مخالفم

رادیو زمانه - ۴ شهریور ۱۳۹۳

در حالی که بر اساس یک بخشنامه‌ داخلی، کارمندان مرد و زن در شهرداری تهران تفکیک شده‌اند، شهردار تهران می‌گوید طرفدار تفکیک جنسیتی نیست.

منابع خبر
شهردار تهران: با تفکیک جنسیتی مخالفم رادیو زمانه - ۴ شهریور ۱۳۹۳
قالیباف: با تفکیک جنسیتی مخالفم عصر ایران - ۴ شهریور ۱۳۹۳
شهردار تهران هم مخالف تفکیک جنسیتی شد ندای سبز آزادی - ۴ شهریور ۱۳۹۳
قالیباف: با تفکیک جنسیتی مخالفم آفتاب - ۴ شهریور ۱۳۹۳