شواهد نشان می دهد اسرائیل عامل ترور عرفات است

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

ناصر قدوره رئیس موسسه یاسر عرفات تاکید کرد که ادله و شواهد نشان می دهد که رژیم صهیونیستی عامل ترور وی بوده است

منابع خبر