شوخی «اتمی» صالحی با حمید معصومی نژاد در رم + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر