شورای امنیت پیرامون «وضعیت بیت المقدس» نشست ویژه برگزار می کند

خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

شورای امنیت سازمان ملل متحد بنا به درخواست ۸ عضو این شورا روز جمعه به منظور بررسی تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای شناسایی رسمی «بیت المقدس» به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یک نشست برگزار می کند

منابع خبر