شیوه‌نامه طرح تکالیف مهارت‌محور ابلاغ شد

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

وزیر آموزش‌وپرورش شیوه‌نامه طرح تکالیف مهارت‌محور را به مدیران کل استان‌ها، مناطق، نواحی و مدیران مدارس ابلاغ کرد

منابع خبر
شیوه‌نامه طرح تکالیف مهارت‌محور ابلاغ شد خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷