صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع شد

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: صادرات هر نوع دارو و تجهیزات پزشکی بدون دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو ممنوع شد

منابع خبر
صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع شد جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷