صدر اعظم آلمان: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است

صدر اعظم آلمان: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

صدر اعظم آلمان: دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است برلین - ایرنا - آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت: جهان دیجیتال نیازمند مقررات جهانی همانند مقررات بازارهای مالی در گروه ۲۰ یا مقررات تجاری در سازمان تجارت جهانی است.

به گزارش خبرگزاری د پ آ آلمان، مرکل روز شنبه در جریان سفر به مکزیک گفت: ما هنوز هیچ مقررات جهانی در این زمینه نداریم و بدون وجود چنین مقررات مشترکی، نگرانی های امنیتی مهمی وجود دارد. بر اساس این گزارش ، آلمان قصد دارد از ریاست خود بر 'گروه ۲۰ ' مشتمل بر اقتصادهای بزرگ جهان، برای تدوین طرح مشخصی در زمینه سیاست های دیجیتالی در اجلاس ماه ژوییه استفاده کند. آلمان اعلام کرده که قصد دارد در اجلاس ماه آینده جی ۲۰ در هامبورگ، یک طرح جهانی مشترک برای ترویج اینترنت سریع برای همگان و استانداردهای فنی مشترک ارائه کند. صدر اعظم آلمان تاکید کرد که لازم است اروپا و آمریکا برای تضمین مقررات معقول در این زمینه همکاری کنند زیرا تاکنون استانداردهای بسیار بی نظمی تعیین شده اند.

" به گزارش خبرگزاری د پ آ آلمان، مرکل روز شنبه در جریان سفر به مکزیک گفت: ما هنوز هیچ مقررات جهانی در این زمینه نداریم و بدون وجود چنین مقررات مشترکی، نگرانی های امنیتی مهمی وجود دارد"مرکل در آستانه اجلاس ماه آینده گروه ۲۰ در هامبورگ، به آمریکای لاتین سفر کرده است و پیش از مکزیک به کشور آرژانتین سفر کرد و در خصوص تقویت تجارت جهانی و محافظت از محیط زیست به توافق هایی دست یافت. شبد**1078**9122* انتشار دهنده: مهدی نعمتی

منابع خبر
صدر اعظم آلمان: دنیای دیجیتال نیازمند مقررات جهانی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶