صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان بدون سابقه در کرمان

خبرگزاری میزان - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان کرمان درصدد است در سطح وسیعی احکام مجازات‌های جایگزین حبس را اجرا کند

منابع خبر