صدور قرار کارشناسی برای پرونده منبع آب اهواز

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

بازپرس شعبه یک دادسرای اهواز از صدور قرار کارشناسی در پرونده منبع آب اهواز خبرداد و گفت: هیئت سه نفره متشکل از کارشناسان حوادث در کوتاه‌ترین زمان می‌بایست صحنه را بررسی کنند

منابع خبر
صدور قرار کارشناسی برای پرونده منبع آب اهواز خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶