صدور پایان کار برای ۴ هزار واحد پارکینگ تعهدی

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

رئیس کمیته معماری و طراحی شهری شورای اسلامی شهر تهران از صدور پایان کار برای ۴ هزار و ۳۶ واحد پارکینگ تعهدی خبر داد

منابع خبر