صعود بوردو به نیمه نهایی با برتری مقابل گنگام

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر