صعود رن و گنگام به یک‌چهارم نهایی

خبرگزاری فارس - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

تیم‌های فوتبال رن و گنگام به یک چهارم نهایی جام حذفی فرانسه صعود کردند

منابع خبر
صعود رن و گنگام به یک‌چهارم نهایی خبرگزاری فارس - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
صعود رن و گنگام به یک‌چهارم نهایی فوتبالی‌ترین - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲