صف طولانی باغداران برای فروش مرکبات + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر
صف طولانی باغداران برای فروش مرکبات + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵