صندوق بازنشستگی وزارت جهاد در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شد

صندوق بازنشستگي كاركنان جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري ادغام شد
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری مهر - ۲۰ دی ۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه در ادامه جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو فوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری به تصویب رسید.

کلیات این طرح با ۱۴۵ رای موافق، ۳ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات، وظایف ،دارایی‌ها، امکانات، تجهیزات، تعهدات و نیروی انسانی در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام می شود.

بار مالی و هزینه انتقال توسط دولت و از محل سهام قابل واگذاری دولتی در بنگاه‌های اقتصادی تامین و پرداخت می‌شود.

طبق تبصره این ماده واحده،  برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولین صندوق مزبور براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.

جزئیات این ماده نیز با ۱۴۳ رای موافق، ۳ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از این براساس قانون استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی سال ۱۳۶۷ صندوق جهاد مسئول تامین معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه به صورت مستقل به کارکنان بود اما براساس ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف شد تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدام قانونی را به عمل آورد.

علی رغم پایان برنامه چهارم توسعه این اقدام از طرف دولت صورت نگرفته بود لذا نمایندگان با ارایه طرح دو فوریتی صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کردند.

منابع خبر