ضرورت حفظ حریم و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها/ دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه را تشدید کنند

خبرگزاری میزان - ۱۱ آبان ۱۳۹۷

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد با تاکید بر ضرورت حفظ حریم و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها گفت: از دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود تا اقدامات پیشگیرانه را تشدید کنند تا شاهد تصرفات غیرمجاز نباشیم

منابع خبر