ضرورت علت شناسی علمی و دقیق آسیب‌های اجتماعی

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

رئیس دادگستری شهرستان بافق گفت: برای پیشگیری و فائق آمدن بر آسیب های اجتماعی، علت شناسی علمی و دقیق آسیب‌های اجتماعی ضروری است

منابع خبر