ضرورت همکاری آحاد مردم ‌ادارات برای اجرای کامل ابلاغ الکترونیکی اوراق و احکام قضایی

خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

رییس کل دادگستری استان همدان در دیدار با نماینده ولی فقیه بر ضرورت همکاری آحاد مردم ‌ادارات دراجرای کامل ابلاغ الکترونیکی اوراق و احکام قضایی تأکید کرد

منابع خبر