ضوابط بیمه حق‌التدریسی‌ها در سال تحصیلی جدید

ضوابط بيمه حق‌التدريس در سال تحصيلي 89 - 88 اعلام شد
همشهری
عصر ایران - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸

ایسنا: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ ضوابط بیمه معلمان حق‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸ به سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد. جعفر بابایی افزود: بر اساس توافق‌نامه وزارت آموزش و پرورش با سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، طرح بیمه تامین اجتماعی معلمان حق‌التدریس از اول مهر ماه برای اولین بار به اجرا در می‌آید. بر مبنای دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدریس مدارس دولتی می‌توانند با پرداخت سهم حق بیمه مطابق مقررات تامین اجتماعی و با لحاظ شرایط مندرج در دستورالعمل‌، از خدمات و حمایت‌های تامین اجتماعی (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بیمه بیکاری و غیره) استفاده کنند. در ادامه مهم‌ترین شرایط و ضوابط بیمه معلمان حق‌التدریس نیز بدین شرح معین شده است: معلمان حق‌التدریسی که در واحدهای تابعه وزارت آموزش و پرورش (از جمله مدارس هیات امنایی) اشتغال به تدریس داشته باشند، در صورتی که مشمول مقررات حمایت بیمه و بازنشستگی دستگاه‌ها و صندوق دیگری نباشند، مشمول بیمه تامین اجتماعی مذکور قرار می‌گیرند. البته آن دسته از نیروهای حق‌التدریس که بنابر مقررات قانونی در شمول نیروهای استخدام (پیمانی ـ رسمی) قرار می‌گیرند، شامل این شیوه‌نامه نمی‌شوند.

"ایسنا: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ ضوابط بیمه معلمان حق‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸ به سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد"همچنین میزان کارکرد (ساعات تدریس) با توجه به ساعات کار تعیین شده در قانون کار محاسبه می‌شود و منظور از ایام کارکرد در سال تحصیلی، زمان همکاری و تدریس دروس مربوط در واحدهای تابعه آموزش و پرورش از آغاز مهر ماه تا پایان خرداد ماه هر سال تحصیلی (به مدت ۹ ماه) است. در عین حال در دستورالعمل بیمه معلمان حقی‌التدریس در سال تحصیلی ۸۹ ـ ۸۸، نرخ هر ساعت حق‌التدریس بدون در نظر گرفتن بازخرید مرخصی و مزایای پایان کار، از حداقل حقوق ساعتی قانون کار کمتر تعیین شده است. در مجموع، معلمان حق‌التدریس و خانواده‌ آن‌ها می‌توانند در طول سال با پرداخت سهم حق بیمه درمان برابر مقررات تامین اجتماعی بدون وقفه و حتی در ایام تابستان، از مزایای خدمات درمانی برخوردار شوند و سایر مزایای قانونی تامین اجتماعی نیز بر اساس میزان کارکرد طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی به معلمان حق‌التدریس تعلق می‌گیرد

منابع خبر