طبقات مرفه باید از دریافت یارانه انصراف دهند

جهان نیوز - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را مسئول حذف یارانه دانست و بر ضرورت انصراف طبقات مرفه جامعه از دریافت یارانه تاکید کرد.

منابع خبر